top of page
Judge Gavel

DOLMACI HUKUK & DANIŞMANLIK

"Hukuk iyi ve adil olanın sanatıdır."
"Ius est ars boni et aequi."


 

Kitapların Üzerinde Hakim Tokmağı

Faaliyet Alanlarımız

 • Hekim hatalarından kaynaklanan ceza davaları

 • Hekim hatalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

 • Sağlık personelinin tıbbi hatalarından kaynaklanan davalar

 • Hasta ve hekim hakları

 • Özel sağlık sigortalarından kaynaklanan davalar

 • Sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortalarından kaynaklanan davalar

 • Özel sağlık kuruluşlarına danışmanlık

 • İlaç kullanımından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

 • İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satımdan kaynaklı davalar

 • İlaç üretim sözleşmelerinin hazırlanması

 • İlaç geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması

 • İlaç klinik araştırma sözleşmelerinin hazırlanması

 • İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırılmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili hukuksal danışmanlık

ŞİRKETLER HUKUKU

 • Ticari alacaklar ile ilgili davalar

 • Ticari sözleşmelerin yorumlanması revize edilmesi ve hazırlanması

 • Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi

 • Haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davaları

 • Ulusal ve yabancı şirketlerin kuruluşu

 • Şirket birleşmeleri ve devralmaları

 • Hissedarlık sözleşmesinden kaynaklanan davalar

 • Satım sözleşmesinden kaynaklanan davalar

 • Mal alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar

 • Acente sözleşmesinden kaynaklanan davalar

 • İş akitlerinden kaynaklanan davalar

 • Genel kurul iptal davaları

 • Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmesinden kaynaklanan davalar

 • Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren taşıma işinden kaynaklanan davalar

 • Acentelik Sözleşmesi hazırlanması

 • Distribütörlük Sözleşmesi hazırlanması

 • Lisans Sözleşmesi hazırlanması

 • Franchise Sözleşmesi hazırlanması

 • Finansal Kiralama Sözleşmesi hazırlanması

 • Şirket Satışı ve Şirket Satın Alma Sözleşmeleri ve bağlı davalar

Smiling Handshake
 • Hekim hatalarından kaynaklanan ceza davaları

 • Hekim hatalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

 • Sağlık personelinin tıbbi hatalarından kaynaklanan davalar

 • Hasta ve hekim hakları

 • Özel sağlık sigortalarından kaynaklanan davalar

 • Sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortalarından kaynaklanan davalar

 • Özel sağlık kuruluşlarına danışmanlık

 • İlaç kullanımından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

 • İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satımdan kaynaklı davalar

 • İlaç üretim sözleşmelerinin hazırlanması

 • İlaç geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması

 • İlaç klinik araştırma sözleşmelerinin hazırlanması

 • İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırılmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili hukuksal danışmanlık

Contract Paper Signing

İCRA İFLAS HUKUKU

 • Her türlü icra takibinin hazırlanması ve işlemlerin takibi

 • Haciz işlemleri

 • Borca ve takibe itiraz işlemleri

 • İtirazın iptali davaları

 • İtirazın kaldırılması davaları

 • Menfi tespit davaları

 • İstirdat davaları

 • Çek, bono ve senet tahsili

 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi davaları

 • İhtiyati haciz kararı alınması

 • Karşılıksız çek davaları

 • İflas hukuku işlemleri

 • İflasın ertelenmesi davaları

 • Yedieminliği suistimal davaları

Ana Sayfa: İletişim

AİLE HUKUKU - BOŞANMA

 • Çekişmeli boşanma davaları

 • Anlaşmalı boşanma davaları

 • Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması

 • Boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları

 • Mal paylaşımı davaları

 • Velayet davaları

 • Nafaka davaları

 • Evlat edinme davaları

 • Aile konutu şerhi davaları

 • Soy bağına ilişkin davalar

 • Evlenmenin hükümsüzlüğü

 • Uluslararası boyutta çocuk kaçırma davaları

 • Babalık davaları ve nesebin reddi davaları

 • Vasiyetname düzenlenmesi

 • Vasiyetname iptal davaları

 • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki destek

 • Evlilik sözleşmelerinin hazırlanması

 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davaları

Book of Laws
Dengesiz Adalet Terazisi

MİRAS HUKUKU

 • Veraset ilamı alınması

 • Vasiyetname düzenlenmesi

 • Vasiyetnamenin açılması davaları

 • Vasiyetnamenin iptali davaları

 • Mirasçılık belgesinin iptali davaları

 • Mirasın reddi davaları

 • Mirasın tespiti davaları

 • Muris muvazaası davaları

 • Mirasçıdan mal kaçırma davaları

 • Mirasın hükmen reddi davaları

 • Saklı paya ilişkin davalar

 • Tenkis davaları

 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması

 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi

 • Miras intikal işlemleri

İŞ HUKUKU

 • İşe iade davaları

 • Hizmet tespiti davaları

 • Kıdem ve İhbar Tazminatı davaları

 • İşçilerin yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaları

 • Meslek hastalığı tespiti ve tazminat davaları

 • İş akdinin feshi sebebi ile açılan diğer tazminat davaları

 • Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaları

 • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması

 • İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması

 • Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması

 • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri

Masa Başında Değerlendirme
Unbalanced Scales of Justice

SAĞLIK HUKUKU

 • Hekim hatalarından kaynaklanan ceza davaları

 • Hekim hatalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

 • Sağlık personelinin tıbbi hatalarından kaynaklanan davalar

 • Hasta ve hekim hakları

 • Özel sağlık sigortalarından kaynaklanan davalar

 • Sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortalarından kaynaklanan davalar

 • Özel sağlık kuruluşlarına danışmanlık

 • İlaç kullanımından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

 • İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satımdan kaynaklı davalar

 • İlaç üretim sözleşmelerinin hazırlanması

 • İlaç geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması

 • İlaç klinik araştırma sözleşmelerinin hazırlanması

 • İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırılmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili hukuksal danışmanlık

Bizimle İletişime Geçin

858 Sk. No:2/406 Çakıroğlu İş Hanı Konak İZMİR

(+90) 538 541 16 98

bottom of page